Huisregels

Huisregels

Bij het negeren van onze huisregels, heeft de directie van Victorie altijd het recht je de toegang te ontzeggen. Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.

 • Per 1 januari 2014 geldt de nieuwe Drank- en Horecawet. Aan bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken. Het is niet toegestaan om in Podium Victorie alcohol te nuttigen of te kopen indien je jonger bent dan 18 jaar. Het in bezit hebben van alcohol is voor ons reden genoeg je de toegang te ontzeggen. Het doorgeven van alcohol aan bezoekers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Indien dit geconstateerd wordt, is dit voor ons een reden je de toegang te ontzeggen.
 • Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.
 • De zalen van Victorie zijn cashless
 • Consumptiemunten behouden in het nieuwe pand hun geldigheid
 • Het kan zijn dat er gecontroleerd en/of gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.
 • De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven eigendommen.
 • Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben geen recht op toegang bij dansfeesten in Victorie, tenzij anders aangegeven op het desbetreffende programmaonderdeel en overige uitingen. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel.
 • Clubkleuren en/of andere uitingen van (sport)clubs of organisaties zijn niet toegestaan (T-shirts, petten, hesjes, jassen).
 • Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.
 • De handel en in bezit hebben van soft- en harddrugs en het gebruik ervan zijn verboden.
 • Het is verboden in of om Victorie goederen te verhandelen.
 • Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.
 • Het is niet toegestaan glazen of flessen met of zonder drank mee naar buiten te nemen.
 • Agressie of hinderlijk gedrag wordt niet getolereerd. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd.
 • Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 • Personen die onder invloed zijn van drank of drugs wordt de toegang geweigerd.
 • Het is verboden dieren mee naar binnen te nemen.
 • Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die schriftelijk bij de directie van Victorie melden. Klachten dienen binnen 5 werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je klachtrecht. Binnen 14 dagen ontvang je een schriftelijke reactie.
 • Binnen Victorie zijn alle landelijke regels met betrekking tot alcoholverstrekking, rookbeleid en legitimatieverplichting van kracht.
 • Etenswaren, drank, blik, glazen en bekers mogen niet mee naar binnen en buiten worden genomen.
 • (Semi-)professionele foto-, film- en geluidsapparatuur mag niet mee naar binnen worden genomen, tenzij schriftelijke toestemming is aangevraagd en verleend.
 • Onrechtmatig verkregen opnames worden door Victorie ingenomen.
 • Het is verboden in Victorie te stagediven of te crowdsurfen. Victorie is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die ontstaan door overtreding van dit verbod.
 • In diverse ruimtes in Victorie wordt meer dan 85 dBA aan geluid geproduceerd. Victorie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de nadelige gevolgen die hierdoor wellicht kunnen optreden aan het gehoor, noch voor andere gevolgen van een bezoek aan Victorie.
 • Bezorg andere bezoekers en onze omgeving bij het naar binnen en buiten gaan geen overlast.
 • Victorie beschikt over een garderobe. Bij het gebruik van de garderobe is het garderobereglement, dat in de garderobe aanwezig is van toepassing.
 • Tijdens onze livestreams wordt (communicatie over) hinderlijk- en crimineel gedrag niet getolereerd. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden niet getolereerd. 
 • Ook tolereren wij geen communicatie waarin:
  • wordt getracht niet-medische drugs te kopen, te verkopen, te verhandelen, te doneren, als geschenk te geven of hierover te vragen
  • waarvan de plaatser van de inhoud of anderen toegeven dat er niet-medische drugs worden gekocht of verhandeld of dat er persoonlijk gebruik plaatsvindt
  • positief wordt gesproken over het gebruik van niet-medische drugs of dit promoot, aanmoedigt, coördineert of instructies voor het gebruik of de productie ervan verstrekt
  Wanneer wij bovenstaande uitingen of gedragingen constateren, dan word je zonder waarschuwing de toegang tot de livestream en de bijhorende chat ontzegd.

Bij overtreding van de huis- en gedragsregels wordt de toegang tot Victorie ontzegd, zonder restitutie van entreegeld.

Bekijk ook onze algemene voorwaarden en het garderobereglement.Binnenkort te zien