Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  • Het is verboden tickets of e-tickets (aankoopbevestiging per e-mail) op enigerlei wijze na te maken, te verspreiden of (door) te verkopen.
  • De grote zaal van Victorie is geheel cashless
  • Elke aankoop of bestelling via de website of aan de kassa is definitief. Gekochte kaarten worden alleen teruggenomen als de activiteit niet doorgaat of aanzienlijk gewijzigd wordt.
  • Victorie heeft het recht de planning van activiteiten aan te passen of ze te annuleren. Als een activiteit aanzienlijk gewijzigd wordt ten opzichte van wat op het moment van aankoop werd aangekondigd, heeft de koper recht op restitutie van de aankoopsom, of vervangende tickets naar keuze van Victorie.
  • Toegang tot evenementen vereist een ticket, gekocht aan onze kassa, of een afdruk van een e-ticket, gekocht via onze website.
  • Openingstijden van de kassa hangen af van het programma.

Klik hier voor de algemene bezoekersvoorwaarden zoals opgesteld door het VNPF.

Contact:

Heb je moeilijkheden ondervonden met het kopen van tickets of een andere vraag of opmerking? Stuur ons een e-mail of bel ons op
072 303 37 00.Binnenkort te zien