Algemene voorwaarden

Door wie is deze actie opgezet?

 • Deze actie is geïnitieerd door Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V., gevestigd te Enschede aan de Brouwerslaan 1 (hierna: “Grolsch”), Deen, gevestigd te Hoorn aan de Kernweg 2 (hierna: “Deen”) en Podium Victorie gevestigd te Alkmaar aan de Pettemerstraat 5 (hierna: “Victorie”);

Wanneer loopt de actie bij Deen?

 • De actieweken lopen van maandag 10 september t/m zondag 23 september 2018

Hoe krijg ik een 2e kaartje gratis bij Victorie?

 • Bij aankoop van één voordeelverpakking Grolsch 12x33cl, Kornuit 12x33cl of Grolsch Radler citroen 0% 12x33cl ontvangt u het 2e kaartje gratis bij aankoop van 2 kaartjes op geselecteerde evenementen bij Victorie;
 • U moet de aankoopbon tonen bij bezoek aan Victorie dus bewaar deze goed!
 • Op de voucher die u vind op de showzuil in de winkel vind u een actiecode waarmee u op de website https://www.podiumvictorie.nl/actie-deen de 2e kaartje gratis krijgt bij aankoop van 2 kaartjes
 • Nadat u een account heeft aangemaakt, het evenement heeft geselecteerd en uw actiecode hebt ingevoerd ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw geselecteerde evenement waarmee u samen met uw aankoopbon toegang krijgt bij Podium Victorie bij het door u uitgekozen evenement.

Ik heb een voordeelverpakking gekocht in de actieweken bij Deen, maar ik ben vergeten een voucher met actiecode mee te nemen. Wat moet ik doen?

 • U kunt uw aankoopbon van de voordeelverpakking in de actieweken (10 september t/m 23 september) als bijlage sturen per mail naar de Grolsch Consumenten Service waarin u aangeeft dat u een voordeelverpakking hebt gekocht maar de voucher bent vergeten mee te nemen. Het e-mail adres is: mkt@grolsch.nl. Wij zullen na controle van de aankoopbon alsnog een actiecode sturen per mail waarmee u het 2e kaartje gratis kunt verkrijgen bij Victorie.
 • De Grolsch Consumenten Service is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800-7770888 (op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur).

Tot wanneer kan ik mijn actiecode inleveren?

 • De actiecodes kunnen uiterlijk t/m zondag 7 oktober 23.59 worden ingediend op de website van Victorie.

Is de actiecode geldig voor alle evenementen?

Hoeveel actiecodes zijn er mogelijk per deelnemer?

 • Een deelnemer kan met deze actie maximaal aanspraak maken op 1 gratis kaartje

Heeft u vragen/opmerkingen over deze actie?

 • Vragen en of opmerkingen met betrekking tot deze actie kunnen per e-mail worden gericht aan mkt@grolsch.nl of telefonisch bij Grolsch Consumenten Service op telefoonnummer 0800-7770888 (gratis en bereikbaar op werkdagen van 09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 16.30 uur).
 • Vragen over de actiewebsite en/of het niet ontvangen van de bevestigingsmail kunnen per e-mail worden gericht aan Victorie info@podiumvictorie.nl onder vermelding van “Actie Deen”

Wat zijn de overige voorwaarden?

 • Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden;
 • Op deze actie zijn tevens de algemene voorwaarden van Victorie van toepassing. Zie voor deze gebruiksvoorwaarden https://www.podiumvictorie.nl/info/huisregels/alge...
 • Deelnemers dienen 18 jaar of ouder en woonachtig in Nederland te zijn;
 • Grolsch, Victorie en Deen zijn te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden of de voorwaarden van de actie zelf te wijzigen. Een herziene versie van de voorwaarden zal alsdan zo snel mogelijk op de website geplaatst worden onder vermelding van de datum van wijziging, dan wel anderszins gecommuniceerd worden;
 • De actiecodes zijn niet inwisselbaar tegen contanten en niet geldig in combinatie met andere acties of aanbiedingen van Victorie;
 • Grolsch, Victorie en Deen kunnen zonder opgave van redenen deelnemers uitsluiten van verdere deelname, de actie stopzetten, wijzigen of opnieuw starten;
 • De actiecode mag niet worden verkocht aan derden.
 • De verkregen kaarten zijn geldig voor het gekozen evenement en kunnen niet geretourneerd worden.
 • De Victorie huisregels zijn van toepassing (te vinden op de website van Victorie of via email op te vragen).
 • Bij gebleken fraude met de actiecodes wordt aangifte gedaan bij Justitie.
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Grolsch, Victorie en Deen aan het beheer van haar website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Grolsch, Victorie en Deen zijn niet aansprakelijk voor enige (gevolgen) schade veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website of links naar de websites van derden;
 • Grolsch, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden en/of anderszins door Grolsch betrokkenen met betrekking tot deze actie zijn niet aansprakelijk voor enige schade direct of indirect en/of letstel in welke vorm dan ook als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen en/of deelname aan de actie;


Binnenkort te zien