Vacatures

Hoofd Financiën/ bedrijfsvoering

Profiel met betrekking tot de positie hoofd financiën/bedrijfsvoering bij Podium Victorie

Onderneming

Podium Victorie is hét podium van Alkmaar en omstreken. Het gebouw heeft een grote zaal tot 900 personen, een kleine zaal/café voor 230 personen, een foyerruimte en een uniek dakterras. Deze poptempel biedt jaarlijks duizenden bezoekers optredens van de beste regionale, nationale en internationale rock-, blues- en popmuzikanten. Het bijzondere ontwerp maakt het mogelijk om het gebouw naast concerten ook te gebruiken voor lezingen en debatten, bedrijfspresentaties en cursussen en richt zich hiermee op een zeer brede doelgroep.

Podium Victorie heeft heel bewust ingezet op het neerzetten van een onderscheidende propositie. De hele ‘beleving’ moet kloppen. Zo biedt zij een kwalitatief hoogwaardig programma-aanbod, een zeldzaam serviceniveau en een hoge mate van gastvrijheid, ondersteund door uitstekende horecafaciliteiten. Podium Victorie daagt zichzelf uit de lat continu nog net iets hoger te leggen.

Richting de toekomst wil Podium Victorie de stijgende lijn hervatten die voor corona was ingezet. Onder meer door het vergroten van het aantal live en dance events door het uitbreiden van het aantal genres, eigen concepten, festivals en het steunen van opkomende en unieke acts. Podium Victorie zoekt een hoofd financiën/bedrijfsvoering om de organisatie weer verder te helpen groeien in de post corona tijd. 

Functieprofiel

Organisatiestructuur

De dagelijkse aansturing van de organisatie ligt belegd bij de directeur-bestuurder

Judith Warries. Zij rapporteert aan de raad van toezicht.

Het hoofd financiën/bedrijfsvoering fungeert als de rechterhand en sparringpartner van de directeur-bestuurder en treedt op als haar plaatsvervanger bij afwezigheid. Het hoofd draagt primair verantwoordelijkheid voor de financiën en administratie. Daarnaast vallen ICT, gebouwenbeheer en HRM in de portefeuille van het hoofd financiën/bedrijfsvoering. Hij of zij draagt hiermee in de volle breedte bij aan een effectieve en efficiënte realisatie van de muziek- en (ondersteunende) horeca-activiteiten van Podium Victorie.

Het hoofd financiën/bedrijfsvoering moet zowel 'groots' kunnen denken daar waar het (bedrijfsmatig) beheersen van grote evenementen met honderden of zelfs duizenden bezoekers (en bijbehorende verantwoordelijkheden) betreft als 'hands-on' ingesteld zijn daar waar het de beheersing van praktische zaken betreft. Praktische zaken die horen bij een organisatie van een overzichtelijke omvang en een omzet van € 3 miljoen.

Taak

Podium Victorie zoekt een hoofd financiën/bedrijfsvoering met oog voor zowel de financiële als de ondernemende opgave van Podium Victorie.

Het hoofd financiën/bedrijfsvoering draagt bij aan de ambitie en missie van Podium Victorie, denkt in (financiële) scenario's, vertaalt deze naar (vervolg)acties en adviseert over de strategische, tactische en operationele aspecten.

Hij of zij is de adviseur van de directeur-bestuurder aangaande de financiën, de bedrijfsmatige uitvoering van het beleid, het jaarplan en de onderliggende activiteiten. Voorts onderhoudt het hoofd financiën/bedrijfsvoering contacten met de gemeente Alkmaar omtrent vastgoedonderhoud, bedrijfsvoerings- en investerings­vraagstukken alsook met verzekeraars, accountants en andere (regionale) stakeholders. Hij of zij anticipeert op mogelijke (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen en herkent kansen en risico's.

Op het terrein van financiën, planning en control is het hoofd financiën/bedrijfsvoering in de volle breedte de hoofdverantwoordelijke voor het behalen van de financiële doelstellingen. Hierbij hoort het opstellen en bewaken van de begroting en jaarrekening, het adviseren van de directeur-bestuurder over het financieel beleid en zorgdragen voor de horeca-administratie. Het hoofd financiën/bedrijfsvoering wordt geacht te acteren bij dreigende budgetoverschreidingen en actief mee te denken over mogelijkheden tot het verhogen van de inkomstenstroom en het verkrijgen van subsidies.

Het hoofd financiën/bedrijfsvoering geeft leiding aan de coördinator gebouwbeheer/ICT en werkt functioneel samen met het hoofd horeca/productie/techniek. De aansturing van ICT en gebouwenbeheer behelst onder andere het opstellen van investerings- en onderhouds­voorstellen, het naleven van de Arbowet, het scheppen van randvoorwaarden voor de werkuitvoering, koopt hiertoe diensten/voorzieningen in en lost zo nodig calamiteiten op.

Het hoofd financiën/bedrijfsvoering geeft tevens leiding aan de HR activiteiten. Ten behoeve van het optimaal functioneren van de organisatie draagt het hoofd financiën/

bedrijfsvoering bij aan de ontwikkeling van goed personeelsbeleid voor de circa 35 medewerkers en de circa 150 enthousiaste en betrokken vrijwilligers, bewaakt een kwantitatieve en kwalitatieve bezetting, houdt functioneringsgesprekken, heeft een neus voor talent, weet te verbinden en voorziet in trainingsbehoeften. Hij of zij trekt hierin nauw op met de coördinator vrijwilligers.

Profiel 'ideale kandidaat'

Opleiding en ervaring

 • Relevante opleiding op minimaal hbo-niveau of academisch niveau;
 • Succesvolle meerjarige ervaring als manager bedrijfsvoering of manager financiën in een kleine tot middelgrote organisatie;
 • Brede en gespecialiseerde kennis op het gebied van Financiën en Administratie (incl. wet - en regelgeving), Planning & Control, HRM, gebouwbeheer, ICT en Arbowetgeving;
 • Kennis van en ervaring met organisatieontwikkeling, verandermanagement en procesmanagement;
 • Ervaring en/of aantoonbare affiniteit met en interesse in de culturele en horecasector;
 • Kennis van en ervaring met werken met (grote groepen) vrijwilligers is een pré.

Eigenschappen

 • Beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel en hoog ambitieniveau en bewaakt deadlines;
 • Is evenwichtig, overziet het grotere geheel, kan in- en uitzoomen en beschikt over een hands-on mentaliteit; steekt zelf de handen uit de mouwen als de situatie hierom vraagt;
 • Is gericht op samenwerken, sociaal en communicatief vaardig, sluit aan bij de 'rock en roll' cultuur van de organisatie en haar 'creatieve ondernemersgeest';
 • Is een natuurlijk leider en vaardig in het analyseren van knelpunten, het uitbrengen van adviezen en daadwerkelijk realiseren van resultaten en verbeteringen;
 • Proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte (markt)ontwikkelingen en het (mede) vertalen hiervan naar beleid;
 • Het vermogen om beleid te vertalen naar haalbare doelstellingen en deze te bewaken;
 • Neemt initiatief, durft keuzes te maken, blijft in overleg en levert betrouwbare resultaten;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden en is een goed netwerker.

Planning

 • Kandidaten dienen rekening te houden met de volgende data in het proces:
 • woensdag 12 oktober 17.00 - 21.00 uur: eerste gespreksronde

woensdag 19 oktober 17.00 - 19.00 uur: tweede gespreksronde

Arbeidsvoorwaarden en bezoldiging

Het betreft een functie voor 32 uur per week en de bezolding ligt tussen de € 4.278 en

€ 5.319, afhankelijk van opleiding en ervaring (inschaling conform CAO NPF schaal 8a).

Proces

Podium Victorie laat zich in deze procedure bijstaan door Edith Zeevalk van Holtrop Ravesloot tel: 06-24620655. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) vóór maandag 3 oktober te sturen naar reacties@holtropravesloot.nl


Over Holtrop Ravesloot

Sinds onze oprichting in 1960 biedt Holtrop Ravesloot haar opdrachtgevers het vertrouwen dat zij bij het benoemen van directeuren, bestuurders en commissarissen die keuzes maken die de continuïteit en toekomstbestendigheid van de organisatie borgen. Dit geldt zowel in het bedrijfsleven als de publieke sector, voor vaste als interim rollen.

Executive search

Executive search is onze core business. Wij staan al ruim 60 jaar organisaties in het bedrijfsleven en de publieke sector bij in het vinden en plaatsen van de juiste mensen op directie- of toezichthoudende posities. Het grondig verdiepen in zowel de organisatie als haar doelstellingen is noodzakelijk om de juiste inspirerende kandidaten voor te kunnen dragen. Onze marktoverstijgende expertise en kennis van organisatiestructuren en strategieën maken dat wij creatief en doordacht zijn in onze aanbevelingen en voorgestelde kandidaten.

Governance

De rol van de toezichthouder is de vrijblijvendheid voorbij. Holtrop Ravesloot Governance helpt organisaties over de volle breedte van het Nederlands bedrijfsleven en maatschappelijk domein bij het evenwichtig samenstellen van toezichthoudende instanties.

De mens achter het cv (of: de mens achter de kandidaat)

Wij kijken verder dan het cv en passen onze diagnostische ervaring toe om de mens achter het profiel te ontdekken. Wij beschikken over een zorgvuldig opgebouwd netwerk van geïnteresseerde en gekwalificeerde talenten. Wij begeleiden het benoemingsproces en dragen op die manier bij aan een evenwichtige samenstelling van een professioneel

directie-, bestuurlijk of toezichthoudend team.

Vanzelfsprekend gaan wij zeer vertrouwelijk om met informatie die door kandidaten aan ons wordt toevertrouwd. Je maakt voor een lange periode deel uit van ons netwerk, want eenmaal in contact met iemand, onderhouden wij dat. Naast het vinden van een goede match en oog hebben voor de optimale discrepantie, is ook jouw belang cruciaal voor ons. Daarom focussen wij niet zozeer op het cv, maar vooral op de persoon en jouw drijfveren, motivatie en ambities.

Voor meer informatie: www.holtropravesloot.nl / Holtrop Ravesloot | LinkedIn of bel met ons: 020-6470201.


_________________________________________________________________________________________________________

Victorie is dé plek in Alkmaar en de regio voor popmuziek en programmeert zowel live concerten als dance events. Daarnaast is Victorie een populaire locatie voor zakelijke evenementen en verhuur. Victorie is sinds 2017 gevestigd in een aantrekkelijk nieuw pand net buiten het centrum van Alkmaar en biedt een brede programmering in twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 900 en 225 bezoekers.

In de afgelopen vijf jaar heeft Victorie een gevarieerd en toonaangevend programma neergezet dat een bovengemiddeld groot aantal bezoekers trekt. In de komende periode gaat Victorie dit succes verder uitbouwen en hoogwaardige licht- en geluidstechniek en creatieve en gedreven technici zijn hierbij essentieel.

Om dit te realiseren zoekt Victorie:

LICHTTECHNICUS

(24-32 uur per week)

Als lichttechnicus draag je mede zorg voor de technische voorbereiding en realisatie van de producties. Je bent inzetbaar voor de opbouw, show en afbouw bij live concerten, dance programma’s en (zakelijke) evenementen en zorgt hierbij voor de aansturing van de freelance technici, stagiairs en vrijwilligers.

Je bent medeverantwoordelijk voor het verhelpen van storingen en onderhouden van de technische lichtinstallaties. Je adviseert over de aanschaf en vervanging en draagt actief bij aan mogelijke vernieuwingen en verbeteringen. Je maakt deel uit van het BHV-team en bent medeverantwoordelijk voor de nakoming van de Arbo-voorschriften.

De lichttechnicus wordt aangestuurd door de Coördinator techniek en werkt nauw samen met de andere technici, de Coördinator productie en de Programmeurs.

Wij bieden:

 • Een overeenkomst voor 24 tot 32 uur (in overleg), in eerste instantie voor een jaar, met mogelijkheid van verlenging.
 • Inschaling en arbeidsvoorwaarden in schaal 6 conform CAO NPF, afhankelijk van opleiding en ervaring. In eerste instantie voor een jaar, met intentie tot verlenging bij goed functioneren.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden door training en opleiding.
 • Een informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.
 • Een creatieve en levendige omgeving, met een professioneel team dat elke dag met veel plezier aan de slag gaat en een enthousiast team van vrijwilligers.
 • Mogelijkheid om incidenteel onbetaald verlof op te nemen voor werkzaamheden op festivals en/of tours.

Wij zoeken iemand met:

 • MBO werk- en denkniveau, secundair beroepsonderwijs niveau 4, bijvoorbeeld Podium- en evenemententechniek, specialisatie lichttechniek.
 • Ruime ervaring in het werken met professionele lichtapparatuur, bij voorkeur ook hands-on ervaring met geluid- en videoapparatuur.
 • Bij voorkeur goede vaardigheden op de GrandMA II.
 • Werkervaring in een poppodium is een pré. Creatief zijn is een vereiste.
 • Kennis van algemene podiumtechniek (NEN-normering, licht & geluidstechniek, presentatietechniek, LED-techniek en hijsen en heffen.)
 • Kennis van en inzicht in het gebruik van de hedendaagse AV installaties, DMX Protocol, ethernet interfaces zoals Artnet, sACN en MA-net.
 • Kennis van het werken met een visualiser.
 • Ervaring met elektrotechnische en ICT gerelateerde installaties is een pré.
 • Perfecte beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift en goede beheersing van de Engelse taal
 • Punctueel, stressbestendig, communicatief vaardig en een teamspeler.
 • Je staat stevig in je schoenen en bent in staat om freelance technici te motiveren en aan te sturen.
 • Flexibel, geen 9 tot 5 mentaliteit en bereid om voornamelijk op avonden/nachten en in de weekenden te werken
 • Woonachting in de regio Noord Holland en in bezit van eigen vervoer.

Er is natuurlijk geen muziek zonder diversiteit en inclusie, want muziek is van en voor iedereen. Heel simpel. Daarom bieden wij als podium een divers en inclusief programma. We verwelkomen iedereen van harte en we willen werken met collega’s en partners met een diverse achtergrond.

We kijken dan ook uit naar je sollicitatie, ongeacht je gender, culturele achtergrond, leeftijd, van wie je houdt of wat je gelooft. En we roepen nieuwe collega’s die zich hierin herkennen en ons kunnen versterken, nadrukkelijk op om te reageren.

Geïnteresseerd?

Schrijf / mail je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 23 september a.s. naar pz@podiumvictorie.nl

We vragen je specifiek om te vermelden welke kennis en ervaring je hebt met de GrandMA II.

Of naar:

Podium Victorie
t.a.v. Loes Wagenmaker (directeur bestuurder)
Pettemerstraat 5

1823 CW Alkmaar

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 28 september bij Victorie in Alkmaar. Graag deze datum vrijhouden als je solliciteert. De tweede ronde vindt plaats in de vorm van een dag meelopen met de afdeling techniek.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen via pz@podiumvictorie.nl. Je wordt dan teruggebeld.