Vacatures

Podium Victorie biedt een brede programmering met zowel live concerten als dance events en is met meer dan 400 activiteiten en ruim 95.000 bezoekers per jaar dé plek in Alkmaar en de regio voor popmuziek. Een plek met een stimulerend klimaat waarbinnen, naast de gevestigde namen, ruimte wordt geboden aan lokaal en regionaal talent.

Het poppodium is sinds 2017 gevestigd in een aantrekkelijk nieuw pand net buiten het centrum van Alkmaar en beschikt over twee zalen met een capaciteit van respectievelijk 900 en 225 bezoekers.

Podium Victorie heeft een compacte organisatie van 15 fte betaalde medewerkers, een groep vaste en flexibele freelancers en 160 vrijwilligers. Het podium ontvangt structureel subsidie van de gemeente Alkmaar.

In de afgelopen drie jaar heeft Victorie een gevarieerd en toonaangevend programma gerealiseerd dat een bovengemiddeld groot aantal bezoekers trekt. Belangrijk strategisch thema voor de komende jaren is de versteviging en doorontwikkeling van de culturele en financiële positie van Podium Victorie.

Podium Victorie zoekt per 1 oktober a.s.

Beoogd Voorzitter van de Raad van Toezicht

Lid van de Raad van Toezicht met financieel profiel

Het besturen van de stichting is opgedragen aan de directeur bestuurder. De Raad van Toezicht (RvT) ziet erop toe dat deze dit doet conform de doelstellingen van de stichting en daarbij goede resultaten boekt. De RvT richt zich hierbij op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelstellingen en prestatieafspraken met de gemeente. Naast de toezichthoudende taak beschikken de voorzitter en de leden van de RvT over het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder als klankbord terzijde te staan.

In verband met het verstrijken van de zittingstermijn zoeken wij per 
1 oktober a.s. een Voorzitter en een Lid met specialisatie financiën.

Algemeen profiel Leden van de Raad van Toezicht:

 • Beschikken over HBO/academisch denk- en werkniveau
 • Hebben kennis van- en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen, toezichthouding en de toepassing van de code cultural governance.
 • Hebben affiniteit met de popmuzieksector en/of de leisure sector
 • Hebben goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang.
 • Beschikken over een breed netwerk en zijn bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting.
 • Zijn ervaren teamplayers, kritisch en alert, die bereid zijn tot concessies en consensus.

Profiel Voorzitter van de Raad van Toezicht:

 • Heeft ruime ervaring met het houden van toezicht in de culturele sector en het toepassen van de code cultural governance.
 • Is in staat om op effectieve en efficiënte wijze vergaderingen te leiden en kan een leidende rol vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht.
 • Beschikt over goede voorzittersvaardigheden en heeft integrerende en verbindende kwaliteiten en vaardigheden, mede op basis van ervaringen elders.
 • Kan een juist evenwicht bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand en de rol van toezichthouder onderscheiden van de rol van bestuur.
 • Beschikt bij voorkeur over ervaring in een eindverantwoordelijke juridische functie.
 • Is woonachtig in Noord Holland.

Profiel Lid met specialisatie financiën:

 • Heeft ervaring met het houden van toezicht in de culturele sector.
 • Heeft eindverantwoordelijke ervaring in een financiële functie en/of control-functie.
 • Beschikt over ervaring met financiële vraagstukken, controle en risico's, accounting en auditing.
 • Heeft kennis van- en ervaring met (de regelgeving omtrent) subsidieverstrekking in de culturele sector.

Benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar en kan eenmaal worden verlengd.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatievergoeding.

Er is sprake van een jaaragenda met doorgaans zes vergaderingen per jaar.

Belangstelling

Voor meer informatie over deze vacatures kunt u per e-mail contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer H.C.A. Kolen, huub@huubkolen.nl.

Voor meer informatie over de organisatie kunt u contact opnemen met mevrouw J.C. Warries, directeur/bestuurder, via judith@podiumvictorie.nl. Verdere informatie op www.podiumvictorie.nl.

Reageren

Uw sollicitatie kunt u tot 7 augustus a.s. sturen naar de Stichting Podium Victorie, Pettemerstraat 5, 1823 CW, Alkmaar, ter attentie van de heer H.C.A. Kolen onder vermelding van “vacature Raad van Toezicht”, of per mail naar huub@huubkolen.nl.

Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de eerste week van september.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.Binnenkort te zien