Organisatie

Over de organisatie: Stichting Podium Victorie

Stichting Podium Victorie heeft een Culturele ANBI-status. Een ANBI is een instelling die zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Een ANBI is vrijgesteld van schenkbelasting. Voor een begunstiger van een ANBI betekent deze ANBI-status fiscaal voordeel in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

Stichting Podium Victorie

KvK-nummer: 37143113
RSIN: 819705731
Rechtsvorm: Stichting
Statutaire naam: Stichting Podium Victorie
Statutaire zetel: Alkmaar
IBAN: NL53RABO0121859037

Bezoekadres: Pettemerstraat 5, 1823CW Alkmaar
Postadres: Pettemerstraat 5, 1823CW Alkmaar

Website: www.podiumvictorie.nl
E-mailadres: info@podiumvictorie.nl

Directie
Judith Warries (directeur bestuurder)

Raad van Toezicht
De heer R. Hamelynck
De heer J.J.A. Wiercx
Mevrouw M.D. Glas
Mevrouw B.S.M.L. de Winter

Onze doelstelling

De stichting Podium Victorie heeft ten doel:

  • Het realiseren en instandhouden van een gedifferentieerde en laagdrempelige infrastructuur voor popmuziek en popcultuur.
  • Het integreren van popmuziek en popcultuur in het culturele leven en uitgaansleven in Alkmaar en de regio Noord-Holland Noord.
  • Het ontwikkelen en begeleiden van talent op het gebied van popcultuur, zowel bij de actieve of passieve deelname aan cultuuruitingen als bij alle popcultuur ondersteunende diensten en werkzaamheden.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

Het bestuur en het personeel wordt beloond conform de richtlijnen van de cao Nederlandse Poppodia en festivals. De Raad van Toezicht ontvangt een (vrijwilligers)vergoeding.

Partners & Sponsoren

Gemeente Alkmaar
Grolsch 
Vrumona
De Hooge Waerder

Fondsen

Victoriefonds
Fonds Podiumkunsten
VSB Fonds
Prins Bernhard Cultuurfonds

Verkorte jaarrekening 2021

Verkorte jaarrekening 2022Binnenkort te zien