Financieel administratief medewerker

Financieel administratief medewerker

Voor 32 uur per week

Als financieel administratief medewerker verricht je (financieel) administratieve activiteiten en verstrek je informatie aan belanghebbenden met betrekking tot de financiële positie van de organisatie. Daarnaast heeft de functie tot doel om correspondentie en stukken op te stellen en te verwerken.

Wat ga je doen?

Financiële gegevens verwerken en beheer financiële middelen

 • Verwerkt inkoopfacturen, declaraties, bank -en kasmutaties en omzetboekingen in het boekhoudpakket
 • Verwerkt maandelijkse memoriaalboekingen voor de maandafsluiting. Controleert de aansluiting tussen de boekhouding (het grootboek) en horeca- en entree verkoopsystemen
 • Controleert en verwerkt contant geld kassen na afloop activiteiten
 • Stelt de facturen betaalbaar en controleert betalingen aan crediteuren evenals de specificatie van de debiteurenposten
 • Stelt verkoopfacturen op, op basis van aangeleverde gegevens en verwerkt deze in het boekhoudpakket
 • Beperkt, waar mogelijk en binnen de daartoe gestelde kaders en procedures, het debiteurensaldo door het versturen van aanmaningen en het treffen van betalingsregelingen
 • Draagt zorg voor een verantwoord en veilig beheer van (kas)gelden
 • Verzorgt contante betalingen en onkostenvergoedingen door kaskwitanties
 • Verzorgt btw-aangifte

Correspondentie en stukken opstellen en verwerken

 • Stelt op en verwerkt zelfstandig correspondentie en andere bescheiden aan de hand van aanwijzingen met betrekking tot de inhoud (mededelingen, verzoeken om informatie en dergelijke)
 • Notuleert bijeenkomsten, maakt verslagen en/of samenvattingen

Informatie verstrekken

 • Maakt periodieke rapportages en ad hoc analyses van financiële aard
 • Verstrekt, op verzoek, mondeling en/of schriftelijk informatie uit de financiële administratie aan het management (intern) en belanghebbenden (in- en extern)
 • Verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting, de jaarrekening en periodieke financiële overzichten
 • Archiveert financiële brondocumenten
 • Stelt, ten behoeve van de kredietbewaking, cijferoverzichten op met betrekking tot aangegane verplichtingen en het verloop van uitgaven en ontvangsten

Werkprocessen faciliteren

 • Signaleert mogelijkheden tot verbetering in werkmethoden en procedures binnen de administratieve organisatie
 • Verricht archiefwerkzaamheden waaronder het opbergen/opzoeken van (vertrouwelijke) stukken en het toekennen van ingangen of codes conform de daarvoor geldende (centrale) richtlijnen
 • Organiseert op verzoek van de manager in- en externe bijeenkomsten en vergaderingen

Functie eisen

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van en inzicht in de administratieve processen en inrichting van de afdeling(en), alsmede in (het begrippenkader van) de administratieve organisatie.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van informatie en het verzorgen van correspondentie
 • Ordelijkheid en nauwkeurigheid voor het op de juiste wijze verwerken van een diversiteit aan gegevens
 • Stressbestendigheid in verband met de werkzaamheden die onder tijdsdruk staan en waarbij verstoring een rol kan spelen
 • Integriteit bij het verwerken van vertrouwelijke gegevens, zoals financiële- en persoonsgegevens
 • Een hands on mentaliteit daar waar het nodig is
 • Dienstverlenende en klantgerichte instelling
 • Organisatorische vaardigheden voor het aanspreken van medewerkers op verantwoordelijkheden en deadlines, het organiseren van het werk binnen de afdeling en/of het organiseren van bijeenkomsten et cetera
 • Goede beheersing van Exact en Microsoft Office met name Excel
 • Analytisch en cijfermatig inzicht

Er is natuurlijk geen muziek zonder diversiteit en inclusiviteit, want muziek is van- en voor iedereen. Heel simpel. Daarom bieden wij als podium een divers en inclusief programma. We verwelkomen iedereen van harte en we willen werken met collega’s en partners met een diverse achtergrond.

We kijken dan ook uit naar je sollicitatie, ongeacht je gender, culturele achtergrond, leeftijd, van wie je houdt of wat je gelooft. En we roepen nieuwe collega’s die zich hierin herkennen en ons kunnen versterken, nadrukkelijk op om te reageren.

Wij bieden:

 • Een overeenkomst voor 32 uur voor de periode van een jaar met uitzicht op verlenging
 • Een informele, maar zakelijke werksfeer met vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • Een creatieve en levendige muzikale omgeving, met een professioneel team dat elke dag met veel plezier aan de slag gaat en een enthousiast team van vrijwilligers
 • Inschaling en arbeidsvoorwaarden conform CAO NPF schaal 5 of 6, afhankelijk van opleiding en ervaring

Geïnteresseerd?

Mail je sollicitatiebrief met CV uiterlijk 16 december a.s. naar pz@podiumvictorie.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 04 januari 2022 (eerste ronde) en 11 januari 2022 (tweede ronde). We vragen je om bij reactie deze data alvast vrij te houden.

Voor meer informatie over de functie kan je contact opnemen via pz@podiumvictorie.nl. Je wordt dan teruggebeld.